Situacija sa krompirom u Evropi

Autor: Dr. Živko Bugarčić

kuroda krompir Tokom vegetacionog perioda krompira u 2018 godini vremenske prilike nisu bile naklonjene proizvođačima krompira u skoro čitavoj Evropi. Odloženi početak sadnje usledio je zbog zahlađenja početkom aprila, tako da je najveći deo sadnje širom Evrope kasnio najmanje 2 nedelje. Vodeće zemlje u proizvodnji krompira (Holandija, Belgija, Nemačka, Velika Britanija, delimično Francuska) i skandinavske zemlje, imale su i prekid sadnje krajem aprila, tako da je puno krompira zasađeno polovinom maja meseca. Već tada se znalo da će proizvodnja biti sa manjim prinosima, jer krompiru do sklapanja redova ne pogoduju dnevne temperature preko 25 oC. Početkom juna u navedenim zemljama su naglo porasle temperature, padavine su bile retke i sa malo kiše, a najgora situacija je bila sa visokim temperaturama u julu meseci i rekordno malom količinom padavina. Temperature od 30-35 oC bile su praćene jakim vetrovima, tako da veoma skromni kapaciteti sistema za navodnjavanje nisu mogli da odgovore na velike zahteve useva za vodom.


cvetanje krompira

Situacija sa krompirom u 2018.

Rod krompira u ravničarskim područjima kod nas je uglavnom za 10-20% niži u odnosu na prethodne godine, ali je kišovit period pogodovao krompiru na rastresitom zemljištu u brdsko-planinskim krajevima.

Pročitaj više

arizona i lusa krompir Nakon gore navedenog postavlja se pitanje kakva će biti sezona prodaje u narednih 6 meseci. Evropska Unija daje procene o umanjenju proizvodnje krompira za oko 16-20% u odnosu na višegodišnji prosek. Najveći deficit je u Nemačkoj za koju se procenjuje da sigurno neće imati dovoljno konzumnog krompira, jer je ukupan rod manji za oko 2 miliona tona. Podbačaj prinosa u najvećem broju zemalja je 10-15%, ali se ističe da je veliki problem visok procenat tržišno neupotrebljivog krompira zbog deformiteta krtola, proklijavanja, i očekivanih problema brzog klijanja krompira u skladištu koji je prošao kroz period jakog stresa u letnjim mesecima. Umanjen rod, prilično sitne i deformisane krtole su problem za prodaju krompira kroz supermarkete, a posebno za prerađivače pomfrita. Trenutno su cene najznačajnijih sorti za ovu 0,25-0,28 EUR/kg, odnosno nešto više od sorti za stonu upotrebu (0,22-0,25EUR/kg – VP cena je za krompir u rasutom stanju). Tržište pomfrita je veoma nestabilno jer je ono doživelo procvat u poslednjih 5-6 godina, tako da je cena pomfrita već porasla za preko 50%. Prerađivači su ugovorili sa farmerima cenu u toku proleća na oko 0,08-0,11 EUR/kg, ali je uvek na tržištu skoro polovina neugovorenih količina koje će se ove sezone prodavati za oko 4 puta skuplje u odnosu na prošlu jesen. Već sada se javno priča da će se prilično spustiti i kriterijumi u pogledu altrnativnih sorti za preradu u pomfrit, kao i kvaliteta sirovine.

arizona i lusa krompir Niži prinosi semenskog krompira i visoka cena merkantilnog i krompira za preradu su prouzrokovali značajan skok cena semenskog krompira od oko 20-70% u odnosu na prošlu godinu. To je ubedljivo najveće pomeranje cena u poslednjih 20 godina. Najveći skok je kod cena svih sorti za kalibražu 55/60/65mm. Svi kupci semena u našem regionu će biti uskraćeni za najmanje 30% u odnosu na prodatu količinu u prethodnoj sezoni. Očito je da će ove godine do kvalitetnog semenskog krompira doći oni proizvođači koji se što pre odluče šta će kupiti i željenu količinu preuzmu u toku januara i februara meseca. Tržište Mediterana je najveće tržište semenskog krompira, a te zemlje preuzimaju seme u periodu kraj novembra-kraj januara jer ga sade počev od polovine januara. Tržište Zapadne Evrope ima dugoročnu poslovnu pouzdanost za preuzimanje ranije rezervisanih količina semena i stvara sigurnost za poslovanje semenskih kuća. Mediteranske zemlje, zemlje našeg regiona i zemlje oko Rusije često pokazuju nepoštovanje rezervisanih količina, tako da je moguće da i mi dobijemo nešto preostalog semena od ranijih rezervacija za Mediteran. Proizvođači semenskog krompira u Evropi žele da se u što kraćem roku opreme sa sistemima za navodnjavanje da bi bili spremni za eventualnu sušnu godinu, i od semenskih kuća zahtevaju što bržu isplatu za isporučeno seme. To znači da tzv. odloženo plaćanje neće postojati ove godine. Sve u svemu, zaključak je da će predstojeća prodajna i proizvodna sezona biti dosta stresna za sve proizvođače krompira širom sveta.