PRIPREMA ZA PROIZVODNJU KROMPIRA

Autor: Dr. Živko Bugarčić

Izbor sadnog materijala i priprema za sadnju

Izbor zdravog semena je od najvećeg značaja za rentabilnu proizvodnju krompira. Kvalitetno seme krompira je veoma skupo, ali proizvodnja donosi zaradu  samo ako je ono ono pravo“. Za proizvodnju ranog krompira koristiti sorte sa što kraćim vegetacionim periodom, koje rano zameću i brzo nalivaju krtole. Stabilne i visoke prinose daju sorte koje formiraju 10-12 krtola po biljci. Veoma visoke prinose postižu sorte koje zameću 12-15 krtola po biljci, ali uz obavezno i redovno navodnjavanje. Negativan efekat suše moguće je izbeći sadnjom naklijalog krompira od ranih i srednje ranih sorti (puna dužina vegetacionog perioda do 100 dana),  izborom sorti sa dobrim korenovim sistemom i koje zameću manji broj krtola (8-10). Sorte iz ove grupe formiraju solidan prinos i krupnoću u periodu 50-70 dana posle nicanja. Kod isporučioca semena treba prikupiti što više informacija o karakteristikama i specifičnim zahtevima sorte.

Upotreba sečenog krompira za sadnju

Pravilno sečenje naklijalog krompria

Upotreba sečenog krompira može biti veoma rizična, pa je potrebno da se poštuju određene preventivne mere. Sečen krompir pretrpi tzv. pozitivan stres, odnosno počne ranije da klija, ranije stvara krtole i ima kraći vegetacioni period, što je od velikog značaja naročito u proizvodnji mladog krompira. Krtole treba seći po uzdužnom prečniku. Tzv. sečenje na jednu ili dve klice se preporučuje samo ako se krompir gaji na lakšim, strukturnim i toplim zemljištima, odnosno za uslove brzog nicanja. Preporučuje se korišćenje kvalitetnih preparata za dezinfekciju sveže presečenih krtola, kao što su Vitavax, Previcur, Prestige itd. Potrebno je dezinfikovati prostoriju, ambalažu koja se koristi za naklijavanje, kao i nož. Sečenje krtola treba obaviti najmanje 5-10 dana pre sadnje kako bi presek bio presvučen slojem plute („zarastao“). Zarastanje je najbolje na temperaturi od 15-20oC i vlažnosti vazduha od 70-90%. Na njivu nikako ne treba ići sa nožem, jer sveže sečene krtole predstavljaju odličnu podlogu za razvoj mnogih patogena.

Naklijavanje krompira

Za sadnju treba koristiti pravilno naklijale ili nenaklijale krtole. Naklijavanje treba otpočeti najmanje mesec dana pre planirane sadnje u tamnoj i veoma vlažnoj prostoriji. Za kvalitetnu jarovizaciju klice potrebno je 7-10 nedelja. Preterano dugo naklijavanje iscrpljuje krtolu,  dovodi je do dehidriranja pa i ožiljavanja u gajbi. Temperatura vazduha u prvoj i drugoj sedmici naklijavanja treba da je  15-18oC,  u drugoj i trećoj sedmici do 15oC, a u poslednjoj sedmici 10-12oC. Osvetljenost prostorije povećati od momenta aktiviranja klica. Može se koristiti prirodna ili kvalitetna veštačka svetlost. Gajbe treba povremeno rotirati kako bi sve dobile približno isto svetlosti. Prostorije za naklijavanje treba povremeno provetravati zbog povećane koncentracije ugljendioksida. Kod krtola koje nisu kontrolisano naklijavane, duge blede klice treba dobro zalomiti do kraja, kako bi se pravilno aktivirao što veći broj klica. Ako se za sadnju ostavlja krompir iz ravničarskih zemljišta potrebno je tokom nklijavanja, i posebno pred sadnju, dobro pregledati krtole kako bi se odstranile one sa nitavim i nepravilno razvijenim klicama.

Pravilno naklijan krompir

PROIZVODNJA RANOG KROMPIRA

Proizvodnja ranog krompira je najrentabilnija u toplijim rejonima. Najpogodnija su plodna, laka, topla, dobro obrađena zemljišta. Sadnja se uz određeni rizik može uraditi na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru (stakleniku i plasteniku). Treba odabrati rane i srednje rane sorte, koje zameću do 10 krtola po biljci i obavezno izvršiti naklijavanje. Pogodne sorte su Riviera, Arrow i Esmee. Sadnja u zaštićenom prostoru obezbeđuje ranije stasavanje za najmanje 7-15 dana, uz izbegavanje rizika od kasnih prolećnih mrazeva. Sadnja u zaštićenom prostoru se radi u većoj gustini u odnosnu na otvoreno polje. U zavisnosti od krupnoće ili upotrebe sečenih krtola sadnja se obavlja na 20-25cm u redu, odnosno 65-70cm između redova. Zagrtanje treba obaviti u momentu sadnje, ili otkrivanjem useva po toplom danu pred nicanje. Tada treba izvršiti i tretman herbicidom. Krompir se mora zaštititi protiv plamenjače bar jedan put pre početka vađenja, poštujući preporučenu karencu. Otkrivanje nunela zavisi od rizika sa kasnim mrazevima, ali treba imati u vidu da kasno otkrivanje niskih tunela pogoduje velikom izduživanju i bujanju cime ispod agrotekstila. To povećava rizik od pojave plamenjače i odlaže brže nalivanje krtola. U slučaju kraćih sušnih perioda u proleće ne treba oklevati sa navodnjavanjem. Najbolje je koristiti sisteme sa mikrorasprskivačima i kap po kap. Sa vađenjem treba početi kada je najveći broj krtola veličine 20-35mm (25grama). Proizvođači koji koriste kvalitetno seme ne moraju previše žuriti sa vađenjem jer prinos mladog krompira od kvalitetnog semenabrže raste u odnosu na pad cene.  Mladi krompir za pijacu se mora oprati i treba ga vaditi adekvatno mogućnostima dnevne prodaje, jer ima visok sadržaj vode i nežnu pokožicu, pa ne sme da stoji dugo na suncu i u toplom.

Proizvodnja ranog krompira u plasteniku
Proizvodnja ranog krompira ispod agrotekstila (Agrila)